AKTIVITY PRE ORGANIZÁCIE

Spolu s našimi trénermi, lekármi, fyzioterapeutmi, výživovými poradcami, psychológmi a environmentalistami pomáhame k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životu ľudí v neziskových organizáciách a občianskych združeniach. Poznáte organizáciu, v ktorej by si našu starostlivosť zaslúžili? Odporučte nám ju!

DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Fyzio workshopy, cvičenia a masáže v centrách pre ľudí s DMO či iným zdravotným postihnutím, prednášky a diskusie v domovoch pre seniorov, kurzy sebaobrany a psychologické semináre v krízových centrách.

CENTRÁ PRE DETI A RODINY

Inšpiratívne diskusie s profesionálnymi športovcami, pravidelné tréningy pre deti a mládež, eko workshopy, kurzy šitia a upcyklácie či iná osveta v oblasti racionálnej výživy a zdravého životného štýlu.

PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

Bezplatné informatívne videá, články či podcasty s našimi odborníkmi na sociálnych sieťach, semináre a diskusie na verejných podujatiach, spolupráca so školami či športovými klubmi pre deti a mládež.

KONTAKTUJTE NÁS